Maitseaed OÜ aroonia istanduse rajamist toetas PRIA  MAK 2014-2020 6.3 „Väikepõllumajandusettevõtete arendamise toetus“ .
Toetuse kaasabil  soetati aroonia istikud, rajati kastmissüsteem ja piirdeaed.